• Khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, điều đơn giản mà bất cứ cá nhân nào cũng nghĩ phần mềm phải giống với thực tế hoạt động hiện có của doanh nghiệp, điều này đúng nhưng chưa đủ. Theo các nhà tư vấn, ứng dụng công nghệ thông tin chỉ là một công cụ để giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh. Điều cốt lõi là doanh nghiệp phải nhận thức, tổ chức hoạt động sản xuất có chuẩn mực. Từ đó, các ứng dụng công nghệ thông tin mới phát huy vai trò là công cụ giúp doanh nghiệp thực hiện tin học hóa các công đoạn hoạt động sản xuất.
  • Chúng tôi nêu ra vấn đề này để cho thấy rằng, chính cách tổ chức hoạt động của doanh nghiệp góp phần lớn trong khai thác có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Công việc kế toán là một công việc đòi hỏi tỉ mỉ rất cao và dễ sai sót nếu làm thủ công. Cùng một chứng từ phải ghi ở nhiều nơi, nhiều sổ và khi tổng hợp lại phải tìm ở nhiều sổ. Trong khi đó, kế toán phải phản ảnh đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh. Chính vì vậy, nhu cầu về một phần mềm kế toán có chất lượng cao, với các chức năng đa dạng, thuận tiện và dễ sử dụng là hết sức hợp lý.
  • Khi hoạt động của doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, số lượng chứng từ phát sinh cũng tăng theo, dẫn đến quản lý kế toán thủ công không theo kịp sự lớn mạnh đó. Ngay cả khi tăng thêm kế toán viên cũng không giải quyết được. Do vậy nhu cầu về quản trị doanh nghiệp có sự trợ giúp của công nghệ thông tin, mà phần mềm kế toán là một phần trong tin học hóa công tác quản trị.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và trong quản lý kế toán nói riêng mang tính tất yếu và một trong các mục tiêu chiến lược hàng đầu đã và đang được các nhà quản trị quan tâm.
  • Với mục đích cung cấp giải pháp tổng thể tốt nhất phục vụ có hiệu quả quản lý kế toán phù hợp với mọi loại hình sản xuất kinh doanh. phần mềm kế toán Tony Accounting được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net mới nhất của Microsoft, kết hợp với sự sáng tạo và kinh nghiệm tích lũy được khi triển khai áp dụng tại nhiều loại hình doanh nghiệp. phần mềm kế toán Tony Accounting thể hiện là phần mềm ổn định, chính xác cao, đầy đủ và thuận tiện nhất cho nhiều loại hình doanh nghiệp, cho cả những người mới làm kế toán lẫn những chuyên viên tài chính thuộc nhiều ngành nghề.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh