Chủ đề này liệt kê ra những phần mềm bắt buộc phải có trong máy trước khi cài đặt phần mềm. Hầu như các máy tính hiện nay đều đáp ứng được yêu cầu này. Nếu chưa có người sử dụng phải cài thêm để có thể sử dụng được tốt nhất phần mềm của TONY.

Yêu cầu về phần mềm:

  • Hệ điều hành Windows: 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, Windows Server 2003/2008.
  • Bộ gõ Unikey hoặc Vietkey.
  • Font Unicode.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh