Nếu muốn tiền hành sửa, xóa nhóm đối tượng. Tiến hành như sau:

Bước 1:

Vào chức năng Danh mục > Chọn đối tượng cần thao tác > Phân nhóm.

Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ nhập nhóm đối tượng.

Bước 2:

Chọn nhóm đối tượng cần thao tác bằng cách trỏ chuột vào dòng đối tượng đó. Có thể sử dụng phím Ctrl hay Shift để chọn nhiều dòng đối tượng.

Bước 3:

Tiến hành những thao tác cần thực hiện.

Muốn Xóa nhóm đối tượng thì nhấn nút

Muốn Sửa nhóm đối tượng thì nhập lại trực tiếp tại dòng đối tượng đó

Bước 4:

Cuối cùng nhấn nút để lưu lại thông tin vừa thay đổi.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh