Quản lý Gán vai trò cho phép người sử dụng gán các vai trò cho từng người dùng khi sử dụng phần mềm.

Cách thực hiện:

gán vai trò

  • Chọn một người dùng (nằm bên trái màn hình) trên lưới dữ liệu
  • Tích chọn vào từng vai trò (nằm bên phải màn hình) tương ứng với người dùng đã được chọn.

Phần mềm sẽ tự động lưu những thay đổi khi người sử dụng chuyển qua các màn hình quản lý khác hoặc đóng màn hình Quản lý người dùng.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh