Cho phép người sử dụng phân quyền các chức năng của phần mềm cho từng vai trò của người dùng khác nhau. Phân rõ quyền hạn sử dụng phần mềm ở từng mức độ khác nhau, giúp cho việc quản lý nội bộ cũng như quản lý số liệu được khoa học và hợp lý hơn. Tùy thuộc vào mô hình tổ chức kế toán thì từng doanh nghiệp có từng mức độ phân quyền khác nhau.

Mở tab phân quyền: Vào menu Quản trị > Quản lý người dùng > Phân quyền

Thao tác sử dụng trong phần này tương tự như trong phần Gán vai trò. Với từng vai trò được chọn thiết lập các chức năng được phép sử dụng như xem, sửa, xóa, báo cáo...

phân quyền

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh