Chức năng này cho phép Công ty phần mềm T.O.N.Y thực hiện nâng cấp, sửa lỗi phần mềm thông qua việc gửi đến khách hàng tập tin nâng cấp. Khi có sự thay đổi thông tư, chế độ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính, hay nâng cấp các tính năng mới trong hệ thống phần mềm, công ty sẽ thông báo với những doanh nghiệp đang sử dụng sản phẩm để các doanh nghiệp có thể chủ động cập nhật các thông tư, chế độ mới.

Mở chức năng này bằng cách: Vào menu Quản trị > Cập nhật.

quản trị cập nhật

Thực hiện việc cập nhật, nâng cấp phiên bản mới bằng cách:

  • Công ty sẽ gửi đến khách hàng tập tin nâng cấp.
  • Người dùng mở chức năng Cập nhật sau đó chọn đường dẫn tới tập tin nâng cấp đã được gửi tới. phần mềm sẽ tự động làm việc
  • Cuối cùng khởi động lại phần mềm

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh