Đối với công tác kế toán, việc xây dựng hệ thống tài khoản là hết sức quan trọng. Khi sử dụng phần mềm, việc tổ chức tốt hệ thống tài khoản không những giúp cho công tác kế toán vận hành hiệu quả, mà còn là nền tảng để khai thác tốt nhất tính năng của phần mềm.

Tài khoản của phần mềm có các tính chất quan trọng là:

  • Tài khoản có thể được chi tiết theo đối tượng
  • Tài khoản có thể được chi tiết theo ngoại tệ
  • Tài khoản có thể theo dõi chi tiết số lượng

Trong chủ đề này, chúng tôi đưa ra một số nguyên tắc khi xây dựng hệ thống tài khoản.

Hệ thống tài khoản mặc định trong phần mềm đã được thiết lập đầy đủ để dùng cho các nghiệp vụ thông thường của kế toán

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh