Chức năng này cho phép nhập thông tin về công ty đang sử dụng. Đối với phần mềm sử dụng cho nhiều công ty thì hồ sơ công ty là công ty đang đăng nhập (hiển thị dưới thanh trạng thái).

Để mở chức năng hồ sơ công ty: Vào Menu Quản trị > Hồ sơ công ty

quản trị hồ sơ công ty

Màn hình hồ sơ công ty gồm 3 phần:

  • 1.Hồ sơ

Nhập các thông tin chung như: Tên đơn vị chủ quản, Tên đơn vị, Tên viết tắt, Địa chỉ, Mã số thuế, Slogan, Loại hình hoạt động, Lĩnh vực hoạt động, Ghi chú...

hồ sơ công ty

  • 2. Nhân sự

Nhập các thông tin chung như: Chức danh, Họ tên cho từng chức vụ. Sau đó chọn chức năng có in tên trên báo cáo hay không.

nhân sự

  • 3. Liên hệ

Nhập các thông tin chung như: Số điện thoại, Số Fax, Email, Website... Các thông tin này sẽ được lên trên các báo cáo khi nộp cho cơ quan bên ngoài nếu có yêu cầu.

liên hệ

Cuối cùng, sau khi hoàn tất các bước thiết lập như trên thì nhấn nút để lưu lại hồ sơ đơn vị.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh