Chức năng này cho phép người dùng theo dõi nhật ký sử dụng phần mềm theo thời gian bao gồm thời gian, người dùng, phân hệ, thao tác và đối tượng sử dụng. Vào menu Quản trị > Nhật kí sử dụng

quản trị nhật ký sử dụng  nhật ký sử dụng

Sau khi kích hoạt chức năng từ menu Quản trị, dữ liệu hiển thị sau khi màn hình kích hoạt là dữ liệu nhật kí gần nhất. Người dùng sẽ bắt đầu xem thông tin về nhật ký sử dụng thông qua các thao tác cơ bản sau:

1. Chọn vào mục "Xem theo thời gian" để thay đổi thời gian muốn theo dõi.

2. Nhấn nút để bắt đầu theo dõi nhật ký sử dụng phần mềm.

Ngoài ra để xem nhật kí theo nhóm cột thì thực hiện kéo thả đầu mục cột cần xếp nhóm vào vùng được hướng dẫn.

xem nhật ký theo cột


các thao tác

Muốn trở lại dạng xem ban đầu thì thực hiện kéo thả ngược lại

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh