Tính năng này cho phép người dùng sao chép các danh mục tài khoản, danh mục, số dư, thậm chí là sao chép chứng từ từ dữ liệu công ty này sang công ty khác. Tính năng này rất phù hợp cho những đối tượng khi thay đổi chế độ kế toán, muốn chuyển số liệu sang công ty mới để dùng chế độ kế toán khác mà không cần phải nhập lại từ danh mục, số dư đến chứng từ.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện đăng nhập vào công ty cần sao chép dữ liệu. Vào quản trị -> Sao chép số liệu

sao chép số liệu sao chép số liệu

Bước 2: Chọn sao chép từ công ty nào (dữ liệu công ty cũ cần chép qua) và kỳ kế toán bắt đầu sao chép dữ liệu

Bước 3:  Phần mềm hiển thị ra bảng tài khoản, cột bên trái là tài khoản có phát sinh của dữ liệu cũ, cột bên phải là tài khoản cần ánh xạ tời trong dữ liệu mới. Thực hiện thiết lập các cặp tài khoản tương ứng.

sao chép số liệu

Có thể nhấn thêm để thêm mới các cặp tài khoản chưa có trong phần thiết lập ở trên, sau đó nhấn

Bước 4: Tùy chọn sao chép theo nhu cầu người dùng, gồm có 4 tùy chọn sau:

1. Sao chép danh mục tài khoản

2. Sao chép các danh mục

3. Sao chép số dư ban đầu

4. Sao chép chứng từ phát sinh

Thực hiện kích chọn để thực hiện sau chép. Sau khi thực hiện sao chép xong, phần mềm sẽ hiện thông báo:

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh