Chức năng này cho phép tạo thêm công ty mới trên cùng tập tin dữ liệu đang sử dụng (một tập tin dữ liệu chứa nhiều hệ thống sổ sách khác nhau và độc lập).

Thực hiện theo trình tự các bước sau:

Mở chức năng tạo công ty mới:

quản trị tạo công ty mới  khởi tạo mới


  • Mỗi công ty có mỗi mã riêng, công ty đầu tiên phần mềm tự mặc định là A. Các công ty sau do người dùng tự đặt. Khi thực hiện tạo mới người dùng nên thực hiện tuần tự các bước, ko nên bỏ qua bước nào nhằm tránh lỗi dữ liệu.
  • Màn hình hiển thị Thông tin đơn vị như hình 2. Sau đó thực hiện việc nhập đơn vị mới tương như thiết lập thông tin ban đầu của doanh nghiệp tại mục khởi tạo mới
  • Sau khi tạo mới đơn vị thành công, phần mềm hiển thị thông báo:

thông báo


  • Chọn nút hay phím tắt N trên bàn phím
  • Khi chạy lại phần mềm, tại màn hình đăng nhập, người sử dụng phải chọn mã đơn vị đăng nhập - mã đơn vị người dùng muốn làm việc

đăng nhập


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh