Chức năng này cho phép tạo tập tin dữ liệu mới riêng biệt với tập tin dữ liệu cũ, chứa dữ liệu của một công ty mới.

Thực hiện theo trình tự các bước sau:

Mở chức năng tạo dữ liệu mới:

quản trị tạo dữ liệu mới  tạo dữ liệu mới

Sau khi phần mềm tạo mới dữ liệu thành công, tiếp tục thực hiện Khởi tạo dữ liệu

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh