Chức năng này cho phép thiết lập số ký hiệu, các giá trị mặc định cho phần nội dung và tài khoản mặc định cho mỗi nhóm chứng từ khi thực hiện thêm mới một chứng từ của nhóm chứng từ tương ứng.

Mở chức năng này: Vào menu Quản trị > Thiết lập nhóm chứng từ

quản trị thiết lập nhóm chứng từ  

thiết lập nhóm chứng từ

Tùy theo đặc thù hạch toán người dùng có thể thiết lập các nhóm chứng từ sao cho hợp lý nhằm tiết kiệm thời gian lập chứng từ, đề phòng sai sót khi nhập sai...

Các nội dung thiết lập gồm có:

  • Kí hiệu: do phần mềm mặc định sẵn, người dùng không nên sửa.
  • Nợ/Có mặc định: với một số tài khoản có tài khoản Nợ/Có không đổi trong tất cả các định khoản thì thiết lập mục này giúp cho việc nhập chứng từ được nhanh hơn. Khi mở chứng từ thì tài khoản đó sẽ được mặc định số tài khoản đã được thiết lập, người dùng không mất thời gian để nhập lại.
  • Nhập nội dung mặc định: nếu có nội dụng không đổi cho tất cả chứng từ thì nên thiết lập mục này
  • Tên hóa đơn HH-DV mua vào/bán ra: thiết lập tên hóa đơn mặc định sẵn

Cuối cùng để lưu lại những thiết lập nhấn nút

Lưu ý: Để bỏ chọn tài khoản đã nhập nhấn Ctrl+ Delete


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh