Chức năng này cho phép thiết lập các thông số kế toán như đơn vị tiền tệ mặc định, phương pháp tính giá xuất kho, các tùy chọn khi hập chứng từ...

Để mở chức năng này: Vào menu Quản trị > Thông số > Kế toán

quản trị thông số kế toán  

thông số kế toán

Bấm vào ô "Mở ra để sửa" để mở màn hình thông số kế toán. Màn hình hiển thị:

thông số kế toán

Gồm có các lựa chọn như sau:

1. Kỳ kế toán đầu tiên: chọn trong danh mục kỳ kế toán. Để xác định kỳ kế toán đầu tiên, phải xác định chứng từ phát sinh bắt đầu nhập từ vào phần mềm là ngày nào, ngày của chứng từ nằm trong kỳ kế toán đầu tiên.

Xem chế độ báo cáo: theo Thông tư 200, thông tư 133, quyết định 15 hay quyết định 48 của Bộ tài chính. Các chế độ kế toán này, người dùng tự thiết lập khi khai báo các thông tin đơn vị tại bước khởi tạo mới dữ liệu.

2. Đơn vị tiền tệ hạch toán: Mặc định là tiền Đồng Việt Nam.

3. Có hạch toán theo ngoại tệ: nếu muốn theo dõi số liệu theo ngoại tệ. Màn hình nhập chứng từ trước và sau khi chọn Có hạch toán ngoại tệ

không hạch toán theo ngoại tệ

hạch toán theo ngoại tệ

4. Chu kì phát sinh số chứng từ: Thiết lập khoảng thời gian để chứng từ tự động đánh số phát sinh lại. Đây cũng là khoảng thời gian chứng từ phát sinh được đánh số lại khi chọn chức năng đánh lại số chứng từ.

5. Tự động sao chép nội dung của chứng từ đến diễn giải của định khoản: phần mềm sẽ tự động sao chép phần nội dung của chứng từ vào diễn giải của định khoản, giúp cho việc nhập liệu trở nên nhanh hơn.

tự động sao chéo nội dung sang mục diễn giải

6. Bắt buộc nhập số seri của hóa đơn: bắt buộc người sử dụng phải nhập số seri của hóa đơn khi nhập hóa đơn. Nên chọn chức năng này để tránh việc nhập sót số seri hóa đơn, giúp cho việc kê khai thuế được nhanh chóng và dễ dàng hơn

7. Bắt buộc nhập số hóa đơn: bắt buộc người sử dụng phải nhập số hóa đơn khi nhập hóa đơn. Tương tự như chức năng bắt buộc nhập số seri hóa đơn thì người dùng cũng nên chọn chức năng này.

không bắt buộc nhập seri hoá đơn  bắt buộc nhập seri hoá đơn

8. Tùy chọn mức độ cảnh báo khi tổng số tiền chứng từ khác tổng tiền ở định khoản: đặt mức cảnh báo (không làm gì, cảnh báo, không cho lưu) khi tổng số tiền chứng từ khác tổng tiền ở định khoản.

9. Tùy chọn mức độ cảnh báo khi số tiền thuế ở định khoản khác với số tiền thuế ở hóa đơn: đặt mức cảnh báo (không làm gì, cảnh báo, không cho lưu) khi số tiền thuế ở định khoản khác với số tiền thuế ở hóa đơn.

10. Phương pháp tính giá xuất kho: chọn phương pháp tính giá xuất kho.

Chú ý: nếu doanh nghiệp có phương pháp tính giá xuất kho là LIFO hay FIFO thì chọn ở mục này là Đích danh

11. Chọn chỉ tiêu sắp xếp hóa đơn GTGT: theo ngày hóa đơn hay số hóa đơn

12. Phát sinh vào chung một chứng từ các bút toán thực hiện khấu hao tài sản, phân bổ chi phí

13. Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ ghi sổ.

14. Khi kết chuyển số liệu sang TK 1548 để xác định chi phí dở danh, tính giá thành sẽ làm TK mẹ 154 bị nhân đôi số phát sinh thực tế. Lựa chọn tính năng này, phần mềm sẽ không làm nhân đôi số phát sinh của TK 154.

15. Thiết lập in tên người giao dịch (nhân tiền, giao hàng...) khi in chứng từ hay không.

16. Thiết lập có in kèm tên người giao dịch trên báo cáo hay không

17. Hiển thị logo công ty trong khi in chứng từ và tùy chọn tỉ lệ, vị trí logo thích hợp

18. In tên người giao dịch thay tên công ty trên hóa đơn

19. In ghi chú trong chứng từ

Sau khi thực hiện các thiết lập trên nhấn nút để lưu lại, cuối cùng khởi động lại phần mềm trước khi sử dụng.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh