Phần mềm cho phép người sử dụng thêm mới nhanh một chứng từ với các nội dung tương tự một chứng từ khác đã có sẵn trong hệ thống. Chức năng này có tác dụng rất lớn trong trường hợp người sử dụng cần thêm một loạt chứng từ cùng loại vào hệ thống.

Ví dụ: Ngày 01/05/20XX, tại doanh nghiệp A có phát sinh 05 nghiệp vụ chi tiền mặt. Khi đó, kế toán tại doanh nghiệp A chỉ cần vào phân hệ Kế toán tiền mặt và thêm mới 01 phiếu chi. Với 04 phiếu chi còn lại, lần lượt thực hiện chức năng sao chép chứng từ và sửa chứng từ được sao chép cho phù hợp để tạo thành chứng từ mới.

Cách thức thực hiện:

Bước 1:

  • Chọn chứng từ cần sao chép:bằng cách nhấp chuột vào dòng chứng từ đó, dòng này sẽ được bôi xanh.

Bước 2:

  • Nhấp phải chuột lên chứng từ cần sao chép. Thực hiện như hình dưới:

sao chép chứng từ

  • Chọn sao chép chứng từ này hoặc sao chép qua tháng sau

sao chép chứng từ

Bước 3:

  • Phần mềm hiện thông báo hiển thị như bên dưới và chọn nút hoặc nhấn phím N trên bàn phím

thông báo

Sau đó phần mềm sẽ hiển thị 1 chứng từ mới với nội dung như chứng từ được sao chép nhưng số thứ tự chứng tự được thêm mới như bình thường. Sau đó người dùng thực hiện các bước sửa chứng từ theo nhu cầu sử dụng.


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh