Phần mềm cho phép người sử dụng thao tác trên danh mục đối tượng nhanh chóng, như cho phép sắp xếp tăng dần, giảm dần, tạo các điều kiện lọc, gom nhóm, ...

1. Sắp xếp

sắp xếp đối tượng

Chức năng sắp xếp danh mục có thể xem thêm tai mục hướng dẫn sắp xếp chứng từ

2. Tìm kiếm nhanh các đối tượng bằng cách lọc dữ liệu

tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm có thể xem hướng dẫn thêm tại hướng dẫn sử dụng chức năng lọc tìm chứng từ.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh