Sổ theo dõi thuế GTGT( mẫu quản trị) thể hiện thông tin chi tiết về thuế GTGT như số thuế đầu ra, thuế đầu vào, số thuế phải nộp hay được khấu trừ trong kì, số thuế còn phải nộp. Sổ này được theo dõi chi tiết theo từng chứng từ, giúp người dùng theo dõi chi tiết tài khoản thuế GTGT.

Sổ theo dõi thuế GTGT

Sổ theo dõi thuế GTGT

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh