Chủ đề này hướng dẫn các bước sửa chứng từ khi phát hiện chứng từ đã nhập sai. Tiến hành theo các bước:

Bước 1:

  • Chọn chứng từ cần sửa:
  • Khi xem báo cáo phát hiện ra chứng từ nhập vào sai thì căn cứ vào kí hiệu chứng từ và thời gian để tìm chính xác chứng từ đã nhập sai. Sau đó chọn chứng từ đó bằng cách nhấp chuột vào chứng từ.

tìm chứng từ trong báo cáo

  • Kí hiệu chứng từ là tên số phiếu khi nhập thông tin chứng từ, là các từ viết tắt của tên chứng từ đó. Ví dụ phiếu thu có kí hiệu là PT, phiếu chi có kí hiệu là PC. Đây là các tên mà phần mềm đã thiết lập sẵn, người dùng có thể sửa lại (nếu muốn)

Bước 2:

  • Nhấn nút hoặc nhấn phím F7 trên bàn phím để mở chứng từ ra sửa
  • Hoặc có thể mở chứng từ ra bằng cách nhấp đôi chuột vào chứng từ được chọn và tiếp tục sửa
  • Bước 3:
  • Thực hiện nhập lại các thông tin đã nhập sai
  • Muốn xóa định khoản chọn nút hoặc nhấn phím F10 trên bàn phím để xóa các định khoản đã nhập sai

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh