Lưu ý: Không thực hiện việc này nếu máy bạn đang dùng là máy trạm trong trường hợp cài nhiều máy trong mạng LAN

1. Khi mới khởi động lên phần mềm sẽ có màn hình như bên dưới

tạo mới dữ liệu

Chọn Dữ liệu nhúng khi phần mềm chỉ cài sử dụng cho một máy.

Bỏ chọn Dữ liệu nhúng khi phần mềm cài sử dụng trên nhiều máy.

2. Xác định tên tập tin dữ liệu

Thư mục dữ liệu là nơi tất cả dữ liệu kế toán đã nhập được lưu lại. Thường thì ban đầu phần mềm đã mặc định sẵn tên tập tin dữ liệu là DULIEUPM. Người dùng có thể thay đổi tên khác nếu muốn, nhưng chú ý phải nhớ tên tập tin để khi cần có thể mở ra sử dụng ngay và khi thực hiện sao lưu dữ liệu.

3. Xác định thư mục dữ liệu bằng cách bấm vào nút "Chọn thư mục"

Thư mục dữ liệu là nơi lưu dữ liệu của công ty khi nhập số liệu vào phần mềm. Vì thế bạn nên chọn thư mục phù hợp tránh làm mất thông tin, nên chọn thư mục có độ an toàn cao đề phòng mất mát dữ liệu (ổ D). Ghi nhớ các thông tin đã chọn.

4. Sau khi chọn tập tin dữ liệu nhấn nút , phần mềm sẽ bắt đầu thực hiện tạo mới tập dữ liệu.

5. Sau khi phần mềm tạo mới thành công, thực hiện cấu hình dữ liệu hoặc khởi tạo mới dữ liệu.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh