Sau khi vào Danh mục > Khách hàng > Danh mục. Màn hình hiển thị

danh mục khách hàng

1. Để thêm mới một đối tượng, người sử dụng bấm nút để bắt đầu. phần mềm hiển thị thêm một dòng đối tượng như trong hình dưới.

thêm đối tượng khách hàng

2. Nhập các thông tin cần thiết cho đối tượng như tên,nhóm,mã số thuế, địa chỉ,số tài khoản ngân hàng...

thêm đối tượng khách hàng

Nếu nhóm khách hàng đã được thiết lập thì chỉ cần chọn nhóm khách hàng phù hợp. Nếu nhóm khách hàng chưa được thiết lập thì phải tiến hành thêm nhanh nhóm khách hàng bằng cách:

  • Vào vùng nhập nhóm khách hành rồi nhấn phím F3 trên bàn phím. Phần mềm sẽ hiển thi màn hình nhập nhóm khách hàng.

danh mục nhóm khách hàng

3. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết của đối tượng, nhấn nút để lưu các thông tin vừa nhập.

Lưu ý: Những thông tin có biểu tượng yêu cầu người sử dụng phải nhập đầy đủ.

Hoặc nếu doanh nghiệp có danh mục đối tượng tương đối nhiều thì có thể nhập dữ liệu từ file Excel theo mẫu của phần mềm. Thực hiện bằng cách kích phải chuột giữa vùng trắng của màn hình nhập số liệu chọn Nhận từ Excel. Sau đó thực hiện như hướng dẫn trên phần mềm.

nhận từ excel

Mẫu tập tin Excel: người dùng phải lập 1 tập tin Excel với mẫu như hướng dẫn để có thể nhập số liệu vào phần mềm.

mẫu tập tin excel

Các danh mục khác cách làm tương tự như trên.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh