Chức năng này cho phép người dùng quản lý định mức nguyên vật liệu một cách hợp lý theo quy định về định mức của công ty. Hơn nữa, nếu doanh nghiệp sản xuất rất nhiều thành phẩm, mỗi thành phẩm lại theo dõi định mức của rất nhiều NVL khác nhau thì khi đó, tính năng này vô cùng phù hợp và tiết kiệm thời gian cho người dùng. Theo đó, khi thiết lập chức năng này, lúc xuất nguyên vật liệu để sản xuất thành phẩm, Phần mềm sẽ tự động xuất số lượng các nguyên vật liệu theo định mức đã thiết lập trước.

Các bước thiết lập định mức nguyên vật liệu/thành phẩm như sau:

Bước 1: Vào công cụ -> Thiết lập định mức nguyên vật liệu/thành phẩm

Bước 2: Bắt đầu thực hiện thiết lập.

định nghĩa định mức thành phẩm/ nguyên vật liệu

Lưu ý: TK chi phí: nếu sử dụng chế độ kế toán theo TT200 thì sử dụng TK 621, đối với TT133 thì dùng TK 154 (tùy vào hệ thống TK mà người dùng đã thiết lập cho chi phí nguyên vật liệu trực tiếp)

Sau khi thiết lập xong, nhấn Lưu.

Bước 3: Khi thực hiện xuất kho NVL để sản xuất, vào phân hệ Kế toán quản lý kho (Xuất nguyên vật liệu) -> Thêm mới chứng từ xuất kho. Trong cửa sổ thêm mới chứng từ, kích chuột phải vào vùng trống nhập liệu, nhấn Xuất kho nguyên vật liệu theo định mức

xuất kho nguyên vật liệu định mức

Sau đó, phần mềm hiện lên cửa sổ để khai báo các thông tin về thành phẩm và bắt đầu thực hiện xuất kho nguyên vật liệu

xuất kho nguyên vật liệu định mức

tự động định khoản xuất kho NVL định mức

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh