Chủ đề này giới thiệu các thông tin ban đầu cần phải khai báo trước khi đưa phần mềm vào sử dụng

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh