1. Khi xuất hiện biểu tượng như bên dưới có nghĩa là phần mềm đang cảnh báo, lưu ý người dùng chú ý.

Ví dụ cảnh báo tồn quỹ âm khi hạch toán chi tiền mặt.

cảnh báo tồn quỹ âm

Ví dụ cảnh báo tồn kho âm.

cảnh báo tồn kho âm

3. Với những trường dữ liệu xuất hiện biểu tượng như bên dưới thì bắt buộc người dùng phải nhập số liệu, không được bỏ qua bước này

bắt buộc nhập dữ liệu

4. Muốn bỏ chọn 1 trường thì nhấn Ctrl+Delete

5. Các kí hiệu trong ngoặc bên cạnh các nút chức năng là các phím tắt để người sử dụng có thể thao tác nhanh trong quá trình nhập dữ liệu.

Ví dụ Nút tương đương với phím F7

Nút tương đương với phím G

Danh mục các phím tắt thường dùng

Phím tắt

Ý nghĩa

Phím tắt

Ý nghĩa

F6

Q

F8

K

F7

G

F11

ESC

F7

F5

F10

F3

F9

N

6. Tại màn hình chứng từ hay tại màn hình cập nhật chứng từ người dùng có thể xem thêm một số thông số nếu cần. Bằng cách xem như sau:

Tich phải chuột ngay tai vùng màu xanh phía dưới tương ứng với cột cần xem sau đó chọn điều kiện xem: Ví dụ muốn xem Giá trị lớn nhất của cột tổng tiền. Bỏ chọn thì thực hiện lại thao tác như cũ và chọn Để trống

Có thể thực hiện với tất cả các cột, phần mềm đã thiết lập mặc định xem tổng tiền ở cột tổng tiền, tiền chưa thuế, tiền thuế và xem số lượng dòng ở cột số phiếu.

xem thông số xem thông số xem thông số

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh