Chức năng này thực hiện tương tự như chức năng lọc tìm dữ liệu. Tuy nhiên với chức năng này thì người dùng có thể tìm kiếm tất cả các chứng từ đã nhập không phải bị giới hạn trong phạm vi màn hình chứng từ như chức năng lọc tìm dữ liệu.

Mục đích của chức năng này là tìm kiếm nhanh các chứng từ theo điều kiện đã thiết lập để thực hiện các chức năng cần thiết như xem/in/xóa/sao chép chứng từ

Cách thức thực hiện như sau:

Từ màn hình chứng từ chọn nút phía dưới màn hình. phần mềm sẽ hiển thị màn hình tìm kiếm như sau:

tìm kiếm dữ liệu

Từ đó căn cứ vào hướng dẫn trên màn hình người dùng có thể thiết lập các điều kiện cần tìm

Các lựa chọn của các nút như sau:

tìm kiếm dữ liệu tìm kiếm dữ liệu tìm kiếm dữ liệu

tìm kiếm dữ liệu tìm kiếm dữ liệu

tìm kiếm dữ liệu tìm kiếm dữ liệu

Ví dụ để tìm các chứng từ có số tiền ở Định khoản (tổng tiền) là 385.000 và loại hóa đơn là mua vào dùng riêng cho hoạt động chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thì thiết lập các điều kiện như sau:

tìm kiếm dữ liệu


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh