Chức năng này nhằm hỗ trợ người dùng cần được trợ giúp. Công ty có nhiều cách thức trợ giúp người sử dụng tùy theo mức độ của vấn đề khách hàng gặp phải. Gồm có các cách hỗ trợ như: xem bản hướng dẫn sử dụng, bản hướng dẫn sử dụng trực tuyến, hỗ trợ phần mềm từ xa thông qua internet...Cách vào chức năng này: Vào menu Trợ giúp, sau đó chọn các mục tướng ứng cần sử dụng

trợ giúp


  • Xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến: bản hướng dẫn sử dụng chi tiết các chức năng của phần mềm và hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ thường gặp.
  • Hỗ trợ từ xa: Thông qua phần mềm hỗ trợ từ xa Teamviewer thì nhân viên hỗ trợ sử dụng của TONY sẽ đăng nhập và sử dụng máy tính của người dùng từ xa (trong giới hạn cho phép), từ đó giải quyết nhanh vấn đề người dùng đang gặp phải.
  • Nâng cấp phần mềm: Khi có phiên bản mới thì phần mềm sẽ tự tìm phiên bản nâng cấp và tự động nâng cấp phần mềm.
  • Đăng kí mua phần mềm: Sau khi sử dụng thử phần mềm, để đăng kí mua phần mềm người dùng chọn chức năng này để có thể liên hệ với nhà cung cấp.
  • Liên hệ, góp ý: Để liên hệ hay gửi những góp ý tới công ty TONY.
  • Website Công ty: tới nhanh website của công ty.
  • Thông tin về phần mềm.


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh