Để thiết lập danh sách danh mục đối tượng cần theo dõi phải vào chức năng danh mục. Các danh mục đều giống nhau về thao tác sử dụng nên trong hướng dẫn này chỉ trình bày một ví dụ để người dùng tham khảo. Vào menu Danh mục > Chọn đối tượng cần thiết lập danh mục theo dõi > Danh mục. Ví dụ về cách thiết lập danh mục Khách hàng

danh mục khách hàng

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh