Chức năng này giúp người dùng có thể xem nhanh số dư của tài khoản theo từng đối tượng tại một thời điểm cụ thể hay trong một khoảng thời gian cụ thể.

xem số dư

Vào menu Xem số dư màn hình hiển thị:

xem số dư

Cách sử dụng

  • Chọn tài khoản cần xem, nếu tài khoản theo dõi theo đối tượng thì phải chọn thêm đối tượng theo dõi
  • Chọn thời gian muốn xem số dư
  • Nhấn nút
  • Phần mềm sẽ hiển thị số dư Nợ/ Có và số phát sinh Nợ/ Có trong khoảng thời gian đã chọn

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh