Chủ đề này hướng dẫn các bước xóa chứng từ khi phát hiện chứng từ đã nhập sai. Tiến hành theo các bước:

Bước 1:

  • Chọn chứng từ cần xóa
  • Khi xem báo cáo phát hiện ra chứng từ nhập vào sai, trùng thì căn cứ vào kí hiệu chứng từ và thời gian để tìm chính xác chứng từ đã nhập sai. Sau đó chọn chứng từ đó bằng cách nhấp chuột vào chứng từ.
  • Bước 2:
  • Nhấn nút hoặc nhấn phím F9 trên bàn phím để xóa chứng từ.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh