Phần mềm Kế toán TONY

Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đa ngành nghề: thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng. Tuân thủ đầy đủ theo Thông tư 200/2014, Thông tư 133/2016.

Tải về dùng thử »

Hình ảnh màn hình Phần mềm kế toán TONY

Giới Thiệu

Là ứng dụng phần mềm để ghi lại và xử lý các nghiệp vụ kế toán với nhiều phân hệ chức năng như: kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán phải thu, kế toán phải trả, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, ...

Tony Accounting

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, giúp cho người không giỏi về tin học và kế toán vẫn có thể sử dụng và khai thác được phần mềm, phục vụ cho việc quản lý các hoạt động kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Tuy vậy TONY vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định: thông tư, quyết định của Bộ Tài chính và cơ quan thuế.

Phiên bản 18/9/2017

Phần mềm luôn được tối ưu hóa, bổ sung và nâng cấp. Là một phần mềm kế toán đóng gói, được thiết kế tối ưu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(hoặc dịch vụ kế toán) với mục tiêu giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu những thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa và làm gọn nhẹ công tác kế toán.

Tiện ích. Xuất dữ liệu qua HTKK

Tất cả báo cáo xuất ra được Excel và các định dạng khác: HTML, hình ảnh, PDF. Phân quyền và bảo mật cao. Và nhiều tiện ích hay chờ Quý khách khám phá sử dụng

Chạy nhanh

Phần mềm chạy nhanh, ổn định, đã kiểm thử với tập dữ liệu danh mục số lượng lớn. Bấm là thấy ngay! là tiêu chuẩn mà chúng tôi đưa ra để tiết kiệm thời gian làm việc của người sử dụng

Đơn giản

Không yêu cầu cao cấu hình máy tính. Tải và cài đặt rất đơn giản. Dễ sử dụng, hoàn toàn có thể tự học. Cài 01 máy làm được nhiều công ty, nhiều hệ thống sổ theo nhiều quyết định kế toán!

Dễ cài đặt, tiếp cận và sử dụng

Quy trình hạch toán bằng hình ảnh thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng với phim, sách hướng dẫn và trợ giúp trực tuyến.

Kế toán sản xuất

Tính giá thành chi tiết theo sản phẩm, hợp đồng, đơn hàng, công trình và công đoạn theo nhiều phương pháp khác nhau. Phân tích giá thành theo khoản mục và yếu tố

Tự động

Tự động hóa các nghiệp vụ, tự động lên báo cáo với nhiều báo cáo đa dạng và đầy đủ. Có nhiều tùy chọn để phù hợp với nhiều người dùng. Kiểm soát và tự tìm lỗi người dùng, lỗi nghiệp vụ

Mở rộng

Phần mềm luôn được nâng cấp theo các quy đinh mới nhất của Bộ Tài chính. Chúng tôi nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng phần mềm, tối ưu hóa từng chức năng

Cập nhật các chế độ kế toán, thuế mới nhất

Luôn cập nhật các chế độ kế toán tài chính, các thông tư hướng dẫn thuế, qui định mới về hóa đơn giá trị gia tăng, tương thích với phần mềm HTKK, … mới nhất

Tự chọn

Cho phép tùy biến chức năng. Dùng máy đơn không cần cài bộ SQL, chạy tốt qua mạng LAN, Internet. Cho phép tự tạo nhiều bộ sổ sách rất phù hợp để sử dụng phần mềm vào dịch vụ kế toán

Công cụ quản lý hiệu quả

Phần mềm làm tốt cho kế toán thuế, cũng như kế toán quản trị. Kiểm soát chặt chẽ và nhanh chóng tài chính doanh nghiệp

Đầy đủ phần hành

Kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi, bán hàng-doanh thu, mua hàng-công nợ, nhập xuất tồn kho, tài sản cố định, chi phí trả trước, kế toán tổng hợp, thuế GTGT

Định khoản linh hoạt và tự động

Tự động hóa các nghiệp vụ kế toán: khấu trừ thuế GTGT, khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước, tập hợp chi phí giá thành, kết chuyển doanh thu, kết chuyển chi phí, bút toán lãi lỗ

Phiên bản cho doanh nghiệp thương mại và dịch vụ
Giá 4.000.000₫
Bảo hành 12 tháng
Kế toán tiền mặt, tiền gửi
Kế toán mua hàng
Kế toán bán hàng
Kế toán kho hàng
Kế toán công nợ
Kế toán thuế
Tài sản cố định
Chi phí trả trước
Kế toán tổng hợp
Kế toán quản trị
Báo cáo tài chính
Kế toán giá thành
Phiên bản cho doanh nghiệp sản xuất và xây dựng
Giá 5.400.000₫
Bảo hành 12 tháng
Kế toán tiền mặt, tiền gửi
Kế toán mua hàng
Kế toán bán hàng
Kế toán kho hàng
Kế toán công nợ
Kế toán thuế
Tài sản cố định
Chi phí trả trước
Kế toán tổng hợp
Kế toán quản trị
Báo cáo tài chính
Kế toán giá thành
Phiên bản cao cấp phù hợp với mọi doanh nghiệp, được bảo hành vĩnh viễn
Giá 9.900.000₫
Bảo hành Vĩnh viễn
Kế toán tiền mặt, tiền gửi
Kế toán mua hàng
Kế toán bán hàng
Kế toán kho hàng
Kế toán công nợ
Kế toán thuế
Tài sản cố định
Chi phí trả trước
Kế toán tổng hợp
Kế toán quản trị
Báo cáo tài chính
Kế toán giá thành