Dùng thử miễn phí!

Tải về/Download

Phiên bản dùng thử không giới hạn chức năng và dữ liệu, chúng tôi có hỗ trợ khi dùng thử.

Hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Bước 1: Cài đặt, thiết lập ban đầu Xác định kỳ kế toán đầu tiên, thông tin doanh nghiệp, chọn thông tư kế toán, nhập số dư ban đầu

Bước 2: Bàn làm việc và các thao tác cơ bản Giới thiệu về trình đơn, màn hình làm việc chính, màn hình xem báo cáo, kỳ kế toán và ngày làm việc hiện hành

Bước 3: Theo dõi chi tiết đối tượng theo tài khoản kế toán Thiết lập đối tượng theo dõi chi tiết kèm theo mỗi tài khoản

Bước 4: Hướng dẫn thao tác cơ bản Hướng dẫn nhập chứng từ, hóa đơn GTGT, tổng hợp số liệu cuối kỳ, tờ khai thuế GTGT, báo cáo tài chính và in sổ sách kế toán

Bước 5: Cách làm kế toán doanh nghiệp thương mại Hướng dẫn cách làm kế toán cho doanh nghiệp thương mại, dịch vụ: tự động xuất kho bán hàng, tính giá xuất kho, công nợ

Bước 6: Cách làm kế toán doanh nghiệp sản xuất/xây dựng/xây lắp Hướng dẫn cách làm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất/xây dựng/xây lắp: ghi nhận chi phí sản xuất, tính giá thành

Bước 7: Làm nhiều bộ sổ sách, cho nhiều công ty và dịch vụ kế toán thuế Hướng dẫn mở nhiều bộ sổ sách, kế toán nội bộ, làm nhiều công ty khác nhau, hỗ trợ làm dịch vụ kế toán thuế

Bước 8: Cách sao lưu và đảm bảo an toàn số liệu kế toán Hướng dẫn thực hiện sao lưu số liệu tránh mất mát số liệu kế toán

Xem hướng dẫn đầy đủ