Dùng thử miễn phí!

Tải về/Download

Phiên bản dùng thử không giới hạn chức năng và dữ liệu, chúng tôi có hỗ trợ khi dùng thử.

Bàn làm việc và các thao tác cơ bản

Phần mềm kế toán TONY với giao diện đẹp mắt, được trình bày khoa học, đơn giản, dễ nhớ và dễ dàng thao tác. Báo cáo cho phép xem theo bất kỳ thời gian nào, tất cả đều hỗ trợ kết xuất ra Excel

Trình đơn chính

Thực hiện các chức năng chính của phần mềm

 • Hệ thống
  • Tùy chọn
  • Đổi mật khẩu
  • Cấu hình dữ liệu
 • Danh mục: khách hàng, hàng hóa, kho hàng, tài sản cố định, chi phí trả trước, tài khoản ngân hàng, nhân viên, công trình, dự án, dịch vụ, chi phí, phòng ban, phân xưởng, công đoạn, hợp đồng
 • Quản trị
  • Hệ thống tài khoản: thiết lập danh sách tài khoản kế toán, mở tài khoản con, thiết lập đối tượng theo dõi từng tài khoản
  • Số dư ban đầu: nhập số dư ban đầu cho kỳ kế toán đầu tiên
  • Quản lý người dùng
  • Kỳ kế toán
  • Hồ sơ công ty
  • Thông số
 • Công cụ
  • Tổng hợp số liệu
  • Chứng từ ghi sổ
  • Thiết lập tự động xuất kho khi phát sinh doanh thu
  • Thiết lập định mức nguyên vật liệu/thành phẩm
  • Thiết lập báo cáo tài chính
 • Bàn làm việc
  • Chứng từ
  • Báo cáo
 • Bảng cân đối tài khoản kế toán
 • Kỳ kế toán và ngày làm việc hiện hành
Bàn làm việc, nhập chứng từ, xem báo cáo

Màn hình chứng từ

1 Danh sách nhóm chứng từ nằm bên trái mà người sử dụng được phép nhập liệu hoặc xem.

2 Thanh chọn thời gian cho phép người sử dụng lọc các chứng từ, định khoản, hóa đơn theo ngày hay khoảng thời gian bất kì trong kì kế toán đang chọn.

3 Danh sách các chứng từ thuộc nhóm chứng từ đang chọn và có ngày ghi sổ trong khoảng thời gian đã chọn. Người sử dụng có thể xem riêng theo định khoản, hóa đơn, bút toán ngoài bảng bằng cách nhấp chuột vào các tab tương ứng.

4 Các nút chức năng: Thêm, Sửa, Xóa cho phép thao tác thêm mới, thay đổi, xóa chứng từ. Nút Xem, In chừng từ, Tìm kiếm và Xuất Excel.

Màn hình xem báo cáo

Cho phép người sử dụng chọn báo cáo, các loại sổ sách, chọn các tham số để xem hoặc in trực tiếp ra máy in.

Kỳ kế toán và ngày làm việc hiện hành

Với mỗi chu kỳ kế toán (thường là tháng), phần mềm chỉ hiển thị các chứng từ trong kỳ kế toán hiện hành. Và chỉ cho phép nhập các chứng từ phát sinh trong kỳ kế toán được chọn bởi Ngày làm việc. Ví dụ: để nhập một chứng từ phát sinh ngày 28/03/2018, tại Màn hình chính, bạn chọn Ngày làm việc là một ngày trong tháng 03/2018, sau đó bắt đầu nhập chứng từ. Tại màn hình chính, bạn có thể sử dụng nút có ký hiệu << hoặc >> để chuyển qua lại giữa các kỳ kế toán.