Dùng thử miễn phí!

Tải về/Download

Phiên bản dùng thử không giới hạn chức năng và dữ liệu, chúng tôi có hỗ trợ khi dùng thử.

Cài đặt thiết lập ban đầu

Hướng dẫn này bao gồm hướng dẫn tải bộ cài đặt, khởi tạo dữ liệu ban đầu(xác định ngày bắt đầu hạch toán, thông tin doanh nghiệp

Tải bộ cài đặt

Truy cập trang tải bản dùng thử Phần mềm kế toán TONY tại đây

Xác định ngày bắt đầu hạch toán

Bạn muốn nhập chứng từ phát sinh của các năm trước vào phần mềm? Doanh nghiệp bạn mới thành lập giữa năm nay, vậy bắt đầu nhập số liệu khi nào?

Phiên bản dùng thử của phần mềm cho phép nhập chứng từ phát sinh của bất kỳ thời gian nào, bằng cách xác định kỳ kế toán đầu tiên trong phần mềm. Ngày bắt đầu hạch toán có thể trước hoặc sau ngày cài đặt phần mềm. Việc chọn ngày bắt đầu hạch toán liên quan đến Nhập số dư ban đầu

1 Sau khi cài đặt phần mềm, bạn thực hiện khởi tạo dữ liệu, lúc này phần mềm yêu cầu bạn chọn ngày bắt đầu hạch toán.

Chọn ngày bắt đầu hạch toán

2 Ví dụ, bạn muốn nhập số liệu/chứng từ phát sinh trong năm 2018, thì bạn chọn ngày bắt đầu hạch toán là 01/01/2018.

3 Ví dụ, bạn muốn nhập số liệu/chứng từ phát sinh trong năm 2017 hoặc các năm trước nữa, thì bạn chọn ngày bắt đầu hạch toán là 01/01/2017.

Thay đổi ngày bắt đầu hạch toán(thay đổi kỳ kế toán đầu tiên)

Bước 1 Ví dụ bạn đã lỡ chọn ngày bắt đầu hạch toán là 01/01/2018, bây giờ bạn muốn nhập số liệu trước ngày đã chọn(ví dụ năm 2017), thì bạn vào menu trong phần mềm, chọn Quản trị → Kỳ kế toán, bạn Thêm vào các kỳ kế toán là các tháng của năm 2017

Bước 2 Trong menu phần mềm, chọn Quản trị → Thông số → Kế toán, chọn kỳ kế toán đầu tiên là tháng bạn muốn thay đổi (trong ví dụ này chọn là Tháng 1/2017)

Thay đổi kỳ kế toán đầu tiên

Chọn thông tư kế toán

Hiện tại, theo quy định của Bộ Tài chính, có 2 chế độ kế toán theo thông tư 200 và thông tư 133. Phần mềm kế toán Tony hỗ trợ tốt cả hai chế độ kế toán trên, và thường xuyên cập nhật các quy định mới nhất. Khi khởi tạo dữ liệu, phần mềm cho phép bạn tự xác định chọn sử dụng theo thông tư nào.

Chọn thông tư kế toán

Nhập số dư ban đầu

Đối với doanh nghiệp đã hoạt động trước đây và để theo dõi tiếp tục số dư các tài khoản kế toán, phần mềm có chức năng nhập số dư ban đầu của các tài khoản tại Ngày bắt đầu hạch toán.

Để bắt đầu nhập số dư ban đầu, chọn trình đơn Quản trị → Số dư ban đầu

Quản trị số dư ban đầu Nhập số dư ban đầu