Dùng thử miễn phí!

Tải về/Download

Phiên bản dùng thử không giới hạn chức năng và dữ liệu, chúng tôi có hỗ trợ khi dùng thử.

Làm kế toán cho doanh nghiệp thương mại

Ngoài các tính năng phải có của một phần mềm kế toán. Phần mềm kế toán TONY đáp ứng tốt cho công việc kế toán doanh nghiệp thương mại

  • Tự động lập phiếu xuất kho khi bán hàng
  • Tự động tính giá vốn xuất kho theo nhiều phương pháp: bình quân thời điểm, bình quân cuối kỳ và đích danh
  • In hóa đơn bán hàng
  • Quản lý đầy đủ và chi tiết công nợ từng khách hàng
  • Hạch toán giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại

Để phần mềm tự động lập phiếu xuất kho khi bán hàng, bạn dùng chức năng Công cụThiết lập tự động xuất kho, thực hiện định nghĩa các tài khoản

Định nghĩa xuất kho tự động