Dùng thử miễn phí!

Tải về/Download

Phiên bản dùng thử không giới hạn chức năng và dữ liệu, chúng tôi có hỗ trợ khi dùng thử.

Hướng dẫn sao lưu và đảm bảo an toàn số liệu kế toán

Để đảm bảo an toàn số liệu kế toán, vui lòng thực hiện các việc sau

  • Đặt Tập tin dữ liệu trong ổ đĩa “an toàn”, ví dụ như máy tính bạn cài Windows ở ổ đĩa C, thì nên đặt Tập tin dữ liệu ở ổ khác với ổ đĩa cài Windows, ví dụ ổ đĩa D
  • Đặt thư mục sao lưu tự động, phần mềm hằng ngày sẽ tự động thực hiện sao lưu một bản dữ liệu vào thư mục đã chọn. Sử dụng tính năng Quản trịThông sốHệ thống để đặt Thư mục sao lưu cho phần mềm.
  • Thường xuyên sao chép(copy) Tập tin dữ liệu ra các thiết bị lưu trữ khác như thẻ nhớ, USB, CD. Hoặc nén Tập tin dữ liệu thành tập tin ZIP và gửi đính kèm vào email
  • Liên hệ ngay bộ phận hỗ trợ Phần mềm kế toán TONY để nhận được hỗ trợ