Dùng thử miễn phí!

Tải về/Download

Phiên bản dùng thử không giới hạn chức năng và dữ liệu, chúng tôi có hỗ trợ khi dùng thử.

Các thao tác cơ bản với Phần mềm Kế toán TONY

Bước 1: Nhập số dư ban đầu và các danh mục

Doanh nghiệp bạn đã hoạt động trước đây và bạn muốn nhập số dư ban đầu vào phần mềm để tiếp tục theo dõi? Bạn có sẵn tập tin số dư tài khoản, danh mục hàng hóa khách hàng ở dạng Excel rồi, bây giờ làm sao đưa vào phần mềm TONY?

Số dư ban đầu chính là số dư tại thời điểm bạn muốn bắt đầu hạch toán, phần mềm dựa trên Ngày bắt đầu hạch toán do bạn xác định khi khởi tạo dữ liệu.

Hướng dẫn nhập số dư ban đầu

Để bắt đầu nhập số dư: (1) chọn chức năng Quản trị, (2) chọn chức năng Số dư ban đầu, (3) bấm nút Thêm, (4) nhập mã tài khoản, (5) chọn đối tượng chi tiết kèm theo tài khoản nếu có, nếu chưa thiết lập đối tượng thì bấm F3 để thêm đối tượng cho tài khoản, (6) nhập số dư bên Nợ hoặc Có.

Phần mềm có hỗ trợ tính năng nhập các danh mục và số dư tài khoản từ tập tin Excel, nhấp chuột phải lên lưới nhập số dư và chọn chức năng Nhận dữ liệu từ Excel. Bạn nhập theo mẫu Excel đưa ra thì phần mềm sẽ tự động cập nhật số dư ban đầu vào phần mềm.

Bước 2: Hướng dẫn cách lập chứng từ/định khoản(bút toán) và hóa đơn GTGT

Ví dụ: bạn cần lập chứng từ cho hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt cước điện thoại có Số hóa đơn là AA/17P số 1234567 ngày 09 tháng 4 năm 2018, số tiền cước 300.000đ, thuế GTGT 10% do công ty ABC có mã số thuế 0011223344. Các thao tác để hạch toán như sau:

 1. Chọn ngày làm việc. Hoặc chọn kỳ kế toán mà chứng từ cần lập Chọn ngày làm việc hoặc kỳ kế toán
 2. Chọn nhóm chứng từ. Chọn nhóm chứng từ
 3. Nhấn nút Thêm. hoặc phím F6
 4. Nhập thông tin chung và định khoản. Nhập thông tin, định khoản
 5. Nhập thông tin hóa đơn giá trị gia tăng. Nhập thông tin hóa đơn
 6. Lưu chứng từ.

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ việc nhận dữ liệu từ file excel, bằng cách bấm chuột phải lên nhóm chứng từ, chọn nhận dữ liệu từ excel, nhập theo mẫu của phần mềm đưa ra thì tự động phần mềm sẽ cập nhật các chứng từ đó lên phần mềm.

Bước 3: Tổng hợp số liệu cuối kỳ

Sau khi thực hiện nhập hoàn chỉnh các chứng từ phát sinh vào phần mềm. Để hoàn tất giá trị và sổ sách của một kỳ kế toán, bạn thực hiện việc Tổng hợp số liệu cuối kỳ như sau:

 • Để Tổng hợp số liệu cho 1 kỳ kế toán, đầu tiên bạn chọn Ngày làm việc về kỳ kế toán cần tổng hợp
 • Chọn chức năng Công cụTổng hợp số liệu
 • Khi đến màn hình Tổng hợp số liệu, bạn bấm nút Tiếp theo để thực hiện việc tổng hợp số liệu
Tổng hợp số liệu cuối kỳ
 • Phát sinh tự động xuất kho giá vốn. Khi chọn tính năng này, phần mềm sẽ thực hiện phát sinh các phiếu xuất kho bán hàng tương ứng với các phiếu ghi nhận doanh thu hạch toán tài khoản 511
 • Cập nhật giá xuất kho theo đơn giá bình quân thời điểm. do trong kỳ kế toán, việc nhập các phiếu nhập kho và xuất kho có thể không chính xác và không đúng trình tự thời gian. Phần mềm hỗ trợ tính năng này giúp tính lại giá xuất kho ở các phiếu xuất theo phương pháp xuất kho đã chọn.
 • Khấu hao tài sản cố định. Khi chọn tính năng này, phần mềm sẽ hạch toán khấu hao giá trị tài sản vào chi phí đối với các tài sản còn trong thời gian khấu hao
 • Phân bổ chi phí trả trước. Khi chọn tính năng này phần mềm sẽ hạch toán phân bổ chi phí trả trước (142, 242) vào chi phí
 • Tập hợp chi phí, kết chuyển. Chọn chức năng này để thực hiện việc tập hợp chi phí sản xuất qua tài khoản 154, đồng thời kết chuyển các tài khoản loại 5, 6, 7, 8, 9 và kết chuyển lãi lỗ qua 421.
 • Khoá sổ. Chức năng này dùng để khoá sổ kỳ kế toán, không cho phép thay đổi số liệu trong kỳ kế toán, nếu muốn mở lại kỳ kế toán đã khoá vào Quản trị → Mở khoá sổ
 • Kết chuyển sang kỳ sau. Phần mềm tự động kết chuyển số dư và sao chép các định nghĩa qua kỳ kế toán tiếp theo

Bước 4: Lập và kết xuất Tờ khai Thuế GTGT/Báo cáo tài chính

Phần mềm hỗ trợ tối đa cho báo cáo thuế GTGT hàng tháng, hàng quý bao gồm việc lập tờ khai thuế GTGT, bảng kê hóa đơn mua vào và bán ra, báo cáo tài chính theo chế độ kế toán của doanh nghiệp. Các báo cáo, tờ khai được xuất trực tiếp qua phần mềm HTKK và thường xuyên nâng cấp khi phần mềm HTKK có phiên bản mới

 • Để làm tờ khai thuế GTGT, bạn chọn chức năng Bàn làm việcBáo cáo10. Báo cáo thuếTờ khai thuế GTGT
 • Để làm báo cáo tài chính, bạn chọn chức năng Bàn làm việcBáo cáo9. Báo cáo tài chính

Bước 5: Kiểm tra, xem và in các sổ sách kế toán

Sau khi đã hoàn tất các bước nhập liệu và tổng hợp số liệu, màn hình báo cáo cho phép bạn kiểm tra, xem và in các báo cáo phù hợp theo nhu cầu của loại hình doanh nghiệp

Xem in sổ sách kế toán