Phần mềm kế toán

Phát hành phiên bản mới phần mềm kế toán 2014.3.88

Đã đến kỳ quyết toán thuế năm 2013, các bạn kế toán có lẽ đang bận rộn với việc quyết toán thuế cho công ty. Không biết bạn đã sử dụng phần mềm kế toán nào để làm quyết toán được nhanh và chính xác? Nếu bạn chưa sử dụng phần mềm kế toán nào, hãy thử sử dụng thử phần mềm kế toán TONY, dù bạn có ít kinh nghiệm làm kế toán hay đã có kinh nghiệm, kế toán TONY sẽ phù hợp để bạn làm kế toán chính xác, nhanh và chúng tôi dám chắc sếp bạn sẽ hài...
Xem tiếp →
Chính sách thuế

Hướng dẫn cách xác định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế có Công văn số 733/TCT-CS hướng dẫn doanh nghiệp về ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Tổng cục Thuế cho biết, tại Điều 15 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức thuế suất ưu đãi đối với từng trường hợp. Theo đó, DN được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm; thuế suất 20% trong 10 năm hoặc áp dụng thuế suất 10% đối với các khoản thu nhập từ hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản; Phần thu nhập từ hoạt động báo...
Xem tiếp →
Kế toán

Những điểm mới về thuế VAT có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế nắm bắt những quy định mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực từ 01/01/2014, Tổng cục Thuế có Công văn số 586/TCT-CS ngày 27/02/2014 với các nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, về người nộp thuế: Bổ sung hướng dẫn về người nộp thuế đối với Chi nhánh doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Thứ hai, về đối tượng không chịu thuế: Bổ...
Xem tiếp →
Kế toán

Mức xử phạt vi phạm hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế

Mức xử phạt vi phạm hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế của các loại thuế như tờ khai thuế môn bài. tờ khai thuế GTGT theo tháng, theo quý, tờ khai thuế thuế TNCN, tờ khai tạm tính thuế TNDN đã được quy định chi tiết tại điều 9, chương I của Thông tư số 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành chính về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. I – Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế : Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế được quy...
Xem tiếp →
Kế toán

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:  Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;  Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; Hoạt động kinh doanh khác: 2%. Đối tượng áp dụng: - Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương...
Xem tiếp →
Kế toán

Hướng dẫn thực hiện phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp mới thành lập từ 1/1/2014

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đối với các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), tổ chức kinh tế (tạm gọi chung là DN) mới thành lập từ ngày 1/1/2014 như sau: Đối tượng, phương pháp áp dụng Các DN mới thành lập từ ngày 1/1/2014 thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp, trừ một số trường hợp: DN mới thành lập từ dự án đầu...
Xem tiếp →