Phần mềm kế toán

Phát hành phiên bản mới phần mềm kế toán 2014.3.88

Đã đến kỳ quyết toán thuế năm 2013, các bạn kế toán có lẽ đang bận rộn với việc quyết toán thuế cho công ty. Không biết bạn đã sử dụng phần mềm kế toán nào để làm quyết toán được nhanh và chính xác? Nếu bạn chưa sử dụng phần mềm kế toán nào, hãy thử sử dụng thử phần mềm kế toán TONY, dù bạn có ít kinh nghiệm làm kế toán hay đã có kinh nghiệm, kế toán TONY sẽ phù hợp để bạn làm kế toán chính xác, nhanh và chúng tôi dám chắc sếp bạn sẽ hài...
Xem tiếp →
Kế toán

Mức xử phạt vi phạm hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế

Mức xử phạt vi phạm hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế của các loại thuế như tờ khai thuế môn bài. tờ khai thuế GTGT theo tháng, theo quý, tờ khai thuế thuế TNCN, tờ khai tạm tính thuế TNDN đã được quy định chi tiết tại điều 9, chương I của Thông tư số 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành chính về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. I – Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế : Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế được quy...
Xem tiếp →
Kế toán

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:  Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;  Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; Hoạt động kinh doanh khác: 2%. Đối tượng áp dụng: - Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương...
Xem tiếp →
Kế toán

Hướng dẫn thực hiện phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp mới thành lập từ 1/1/2014

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đối với các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), tổ chức kinh tế (tạm gọi chung là DN) mới thành lập từ ngày 1/1/2014 như sau: Đối tượng, phương pháp áp dụng Các DN mới thành lập từ ngày 1/1/2014 thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp, trừ một số trường hợp: DN mới thành lập từ dự án đầu...
Xem tiếp →
Kế toán

Quy định về khoản chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại khi tính thuế TNCN

  Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước phải chịu thuế th nhập cá nhân. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau: đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ...
Xem tiếp →
Kế toán

Nhiều điểm mới trong kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2013

Ngày 31/3/2014 là thời hạn cuối để tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ của kỳ quyết toán thuế năm 2013. Luật Thuế mới có hiệu lực từ 1/7/2013, hiện nhiều người vẫn đang băn khoăn về cách tính quyết toán thuế TNCN năm 2013. Thu nhập tính thuế bình quân tháng của năm 2013 được xác định bằng tổng thu nhập cả năm 2013 (12 tháng) trừ tổng các khoản giảm trừ của cả năm sau đó chia cho 12 tháng, cụ thể như sau: Từ 1/1 – 30/6/2013: Giảm trừ bản thân là 4.000.000 đồng/tháng; Từ 1/7...
Xem tiếp →